Hoe wij dat doen

Containment

Een containment is een ruimte die met behulp van de natuurlijke afscheiding (muren, kozijnen etc.) en/of eventueel gebruik van houten latten/balken, plastic folie, tape e.d wordt gebouwd in en/of rond het te saneren gebied.

De ruimte wordt luchtdicht gemaakt, aangesloten op onderdrukapparatuur die een kunstmatige luchtdruk realiseert van 20 pascal (soort afzuigkappen), het totaalvolume lucht dient 6x per uur ververst te worden (wij hanteren standaard 8x per uur), zodat de door sloop vrijgekomen asbestvezels niet naar buiten kunnen treden en door de onderdruk een minimum aan verspreiding van de vezels kan worden gerealiseerd.

Het containment, bedoelt voor asbest en persoonlijke bescherming, is te betreden via een drietraps (personen) sluis deze bestaat uit een zogenoemde:

 1. Schone ruimte
 2. Douche/tussenruimte
 3. Vuile ruimte

Tegenwoordig wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van een tweetraps materiaal sluis, deze bestaat uit een zogenoemde

 1. Schone ruimte
 2. Vuile ruimte

Wanneer de situatie het toelaat en de ruimte aanwezig is, dan zullen wij daar ook gebruik van maken.

Nadat alle, zich binnen het containment bevindende asbesthoudende materialen zijn verwijderd en verpakt in plastic zakken c.q. folie, zal het containment worden gereinigd op stof en eventuele vezels d.m.v een stofzuiger met HEPA (absoluut) filter. Wanneer dat is gedaan, worden de wanden, vloeren, etc afgenomen met een vochtige doek om een perfecte resultaat te krijgen. De reiniging is dermate intensief en grondig, dat er een luchtmeting kan plaatsvinden. De luchtmeting dient om de maximaal toegestane hoeveelheid vezels per m3 lucht te tellen en op basis daarvan de ruimte vrij van vezels (asbestvezels dus ook) te kunnen verklaren.
Aangezien het hier om deeltjes van micro grootte gaat en niet met het blote oog waarneembaar zijn, kan worden nagaan met welke intensiteit het reinigen dient plaats te vinden. Het is dan ook meer regel dan uitzondering dat er meer tijd wordt gespendeerd aan de reiniging dan aan de sanering.

Het gesaneerde containment dient te allen tijde vrijgegeven te worden, nadat er een visuele inspectie is geweest, gevolgd door een luchtmeting die uitgevoerd wordt door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium welke door ons of door onze opdrachtgever en/of projectmanagment bureau kan worden opgelegd.

Nadat deze inspectie succesvol is afgerond, ontvangen wij een certificaat waarop staat dat het gebied veilig te betreden is. Dit is het moment waarop wij de gele afzetlinten met waarschuwingstekst en waarschuwingsborden weghalen.

Containmentbouw

Asbest Partners Brabant B.V. verleent haar diensten ook voor:
Bouw- en asbestverwijderingsbedrijven, voor het bouwen van scheidingswanden en containments.

Een containment is een afgesloten ruimte die gebruikt wordt voor het verwijderen van asbesthoudende materialen, dit kan bijvoorbeeld een ruimte zijn die om een machine en/of ruimte gebouwd kan worden.

Zoals:

 • CV-ketels;
 • Ontluchtingsbuizen;
 • ruimte's waarin plafond- en/of wandbeplating verwerkt zit.

Deze dient dan luchtdicht gebouwd te zijn, zodat er geen emissies (vezels, b.v. van asbest) ontsnappen.

Openlucht (niet-containment werk)

Openluchttechniek is gebaseerd op het voorzichtig demonteren van:

 1. Bevestigingsbouten en/of schroeven
 2. Beplating

Dit om zoveel mogelijk emissie te voorkomen, het vervolgens opnemen van het materiaal (vaak golfplaten en/of ontluchtingspijpen), het dubbel en luchtdicht verpakken in folie en het afvoeren met behulp van speciale containers.

Het gebruiksklaar maken van het werkgebied gebeurt d.m.v. een decontaminatie-unit (aanhanger waarin een douche verwerkt zit) te plaatsen en aan te sluiten. Hierna wordt het gebied waarin de asbesthoudende toepassingen zich bevinden afgezet d.m.v. geel lint met zwarte tekst "verboden toegang asbest(werkzaamheden)" en waarschuwingsborden. Als dat is gedaan, kan er worden aangevangen met het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen.

Nadat we klaar zijn met het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen, maken we ook weer gebruik van een stofzuiger met een HEPA (absoluut) filter om b.v. de houten balken (of andere toepassingen) schoon te zuigen. Wanneer dit alles is gebeurd, komt er weer een onafhankelijk erkend laboratorium om een visuele inspectie uit te voeren van het asbestvrij gemaakte toepassing en het afgezette gebied. Nadat deze inspectie succesvol is afgerond, ontvangen wij een certificaat waarop staat dat het gebied veilig te betreden is. Dit is het moment waarop wij de gele afzetlinten met waarschuwingstekst en waarschuwingsborden weghalen.

Glove-bag methode

De glove-bag methode (ook wel bekend als de glovebag sanering) is een beperkt toegestane techniek.

Alleen in kruipruimtes en/of andere moeilijk bereikbare ruimtes mag deze techniek worden toegepast. De couveuse techniek wordt vooral toegepast bij het verwijderen van leidingisolatie.

De techniek bestaat uit het plakken van een plastic flap met daaraan een binnenzak van ongeveer 1 m breed. Via daaraan bevestigde handschoenen kan, (zie het als een babycouveuse), de isolatie binnen de zak worden bereikt en veilig worden verwijderd. Er wordt een stofzuiger met HEPA filter op de glovebag aangesloten om eventuele vrijgekomen (asbest)stof op te kunnen zuigen.

Risicoklasse

Een asbestsanering wordt ingedeeld in een risicoklasse. Deze indeling bepaalt op welke manier en onder welke voorwaarden de asbest verwijderd dient te worden. Ook speelt de locatie van het te verwijderen asbest een rol: bevindt het zich binnen of in de buitenlucht.

In grote lijnen zijn er drie manieren om asbest te verwijderen.

 • Binnensanering, uit te voeren in een containment
 • Buitensanering, uit te voeren in de open lucht
 • Glovebagsanering, met behulp van een glovebag in een containment