Project

Marinekazerne te Aruba (fase 1 en 2 afgerond)

Afgerond

Asbest Partners Brabant internationaal!

26 januari jongstleden zijn 3 collegae van Asbest Partners Brabant naar Aruba vertrokken om daar golfplaten van gebouwen op de marinekazerne te Savanato te saneren. Alle nodige materialen zijn enkele weken vooraf al verscheept.

Het project zal in drie fases gaan; de eerste fase duurt 4 weken. Zolang zullen onze collegae daar verblijven. De tweede fase duurt tevens 4 weken. De derde en laatste fase duurt ca 3 weken. Tussenin is steeds een periode van enkele weken gepland dat ze 'gewoon thuis' zijn.

Vanwege de warme temperaturen aldaar zijn de werktijden aangepast: ze werken maximaal 6 uur per dag en doen dit in de zéér vroege ochtenduren, om zo weinig mogelijk last te hebben van de hitte.

In totaal worden de daken van 5 gebouwen gesaneerd; ruim 1600 m² aan golfplaten en 407 m² aan restanten. Daarnaast is er ac-buis dat verwijderd dient te worden .

Voor de vrijgave van het project wordt er, 3 keer dus, speciaal een laborant vanuit Nederland ingevlogen.

 

Type: Open lucht, Risicoklasse 2