Wat wij doen

Asbest Partners Brabant B.V. is een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf en biedt een breed pakket aan:
Bij ons kunt u terecht voor:

 • Asbestverwijdering conform processchema asbestverwijdering conform arbeidsomstandighedenregeling, bijlage XIIIA, behorende bij artikel 4.27 “werkveld-specifiek certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering”.
 • Containment bouwen.

 Tevens zijn wij ook gecertificeerd conform:

 • VCA** (versie 2017/6.0)

Asbest Partners Brabant B.V. werkt nagenoeg door geheel Nederland voor aannemers, particulieren, gemeentes, bouwbedrijven, woningcorporaties, sloop en/of andere asbestverwijderingsbedrijven.
Als opdrachtgever of onderaannemer worden projecten snel en vakkundig uitgevoerd. Tevens zijn wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar, ook voor calamiteiten!

Ons bedrijf is aangesloten bij SITO (Scheeps Industrieel Technisch Onderhoud). Dit is de werkgeversvereniging voor bedrijven uit de industriële reiniging, conservering en asbestsanering. Deze algemeen verbonden verklaarde cao heet cao Orsima.

Hopelijk mogen wij u eens verwelkomen en uitleg geven over hoe ons bedrijf te werk gaat.

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen die wat betreft samenstelling en eigenschappen erg veel op elkaar lijken.
Er bestaan 2 soorten asbest te weten de Serpentijn met haar vezelstructuur en de Amfibool met haar naaldstructuur. 

In de praktijk worden de verschillende soorten asbest veel met hun oorspronkelijke kleur aangeduid. Deze verschillende kleuren zijn echter vaak alleen te zien bij ruw asbest. Zodra asbest bewerkt wordt verdwijnen deze kleurverschillen bijna volledig. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog uitsluitsel geven over de gebruikte asbestsoort.

Serpetijn:

 • Chrysotiel - Wit

Amfibool:

 • Amosiet - bruin
 • Crocidoliet - blauw
 • Tremoliet - grijs
 • Actinoliet- geel
 • Anthofyliet - Groen

Voor meer informatie over asbest in huis kan u eens een kijkje nemen op deze site.http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/asbestwegwijzer/binnen-huis/

 

Toepassingen

Asbest werd bijna overal toegepast totdat het in 1993 verboden werd om asbest in producten te verwerken.
In meer dan 3.000 producten is waarschijnlijk ooit asbest gebruikt. Bovendien is het vaak toegepast in gebouwen als fabrieken, woningen en schuren, en in treinen, auto’s en schepen. Het kan bovendien voorkomen in puin en grond. Op enkele plaatsen zijn er zelfs wegen mee verhard.

Enkele van de meest voorkomende toepassingen van asbest zijn:

 • golfplaten dakbedekking op schuren
 • onderlaag van vinylvloerbedekking (flowerpower motief, jaren 70/80)
 • rioleringsbuizen
 • vensterbanken
 • remvoeringen (lift en auto's) en koppelingsplaten
 • scheidingswanden (’Eternietplaat’) en plafonds
 • isolatie rondom cv-ketels
 • rookgasafvoeren
 • doorvoeren

Ziektes

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar worden de kleine vezels opgenomen door macrofagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de lymfebanen verspreiden en zo terecht komen op plaatsen ver verwijderd van de kleine luchtwegen. Opgehoeste losse vezels en macrofagen kunnen worden ingeslikt en verlaten het lichaam via het darmstelsel.

Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziektes ontstaan:

 • asbestose
 • asbestpleuritis
 • longkanker
 • mesothelioom (zowel aan longvlies, buikvlies als hartzakje)
 • pleurale verdikking

De meeste ziektes openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. In Nederland sterven jaarlijks naar schatting zo'n 700 mensen aan asbestziektes over het aantal sterf gevallen in België is helaas nog niets openbaar bekend gemaakt.

Wetgeving

Voordat asbest verwijderd wordt moet een asbestinventarisatie gemaakt worden. Of asbest moet worden verwijderd is afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is in het materiaal. Hechtgebonden asbest kan meestal beter blijven zitten. Dit materiaal levert geen gevaar op als het in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Of er in het geval van losgebonden asbest (of: niet-hechtgebonden asbest) maatregelen nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt de afweging een rol of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen.

In Nederland staat het de eigenaar van een gebouw vrij te beslissen over wel of niet verwijderen van asbesthoudend materiaal. Indien tot verwijdering van asbest wordt besloten, moet men zich houden aan de regels die door het Asbest-verwijderingsbesluit en de gemeentelijke bouwverordening zijn gesteld. In de meeste gevallen is voor het verwijderen van asbest toestemming van de gemeente nodig. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest. Het niet volgens de voorschriften verwijderen van asbest is vaak een stuk gevaarlijker dan het laten zitten van dit materiaal. Op het niet volgens de voorschriften verwijderen zoals hierboven genoemd staan dan ook hoge boetes.

In Nederland dient alle asbestafval gestort te worden. Asbest valt onder de "gevaarlijke afvalstoffen" en mag alleen gestort worden op een gespecialiseerde stortplaats.

Er bestaan in Nederland vier stortplaatsen die gevaarlijk afval accepteren.